Limassol
  25727900
25722020
  Nicosia
  22750019, 22750020
22750018
  Nicosia
  22510353
 
  Nicosia
  22668677
 
  Larnaca
  24530174
24530105
  Limassol
  25573772
25573139
  Nicosia
  22311971
22314926
  Limassol
  25378699
 
  Nicosia
  22668741
 
  Larnaca
  24531500
24642331
  Larnaca
  24813174
24813176
  Larnaca
  24639033
24639032
  Nicosia
  22388752
22388944
  Nicosia
  22514545
22515600
  Limassol
  25392196
25394880
  Larnaca
  24823765
24823766
  Limassol
  25367738
 
  Famagusta
  77777650
 
  Larnaca
  77777650
24668877
  Limassol
  77777650
 
  Limassol
  77777650
25109678
  Nicosia
  77777650
22592006
  Nicosia
  77777650
22669069, 22873037
  Nicosia
  77777650
 
  Nicosia
  77777650
22316216
  Nicosia
  77777650
22316216
  Nicosia
  77777650
22317688
  Paphos
  77777650
26955699
  Larnaca
  24652523
 
  Larnaca
  24667088
24660501
  Limassol
  25733633
 
  Nicosia
  22778847
22776251
  Nicosia
  22327272
22326777
  Nicosia
  22467683
22314926
  Nicosia
  99629054
 
  Nicosia
  22897300
22354576
  Nicosia
  22754928
 
  Nicosia
  22671671
22677050
  Limassol
  25360110
25365770
  Limassol
  25828266
25828313
  Nicosia
  22444060
22444070
  Nicosia
  22678000
22678002